Janne Joensuu
Janne Joensuu
Pelitaiteilija - 3D Game Artist
Kajaani, Finland

About

I am Janne Joensuu, a Finnish 3D Artist. My nickname Pelitaiteilija is Finnish for "game artist". This is my portfolio, and only shows some of my more recent or impressive works. My artstation page (artstation.com/pelitaiteilija) has some of my older, less polished models and renders.

I started learning 3D graphics somewhere around 2005. At first I played with various 3D modelling tools on my own, and later in schools. I've worked as a 3D artist on various small games and visualization projects. I've also worked as a game art and game development teacher.

I enjoy 3D work, whether it's modeling and texturing moderately low poly props and assets for games, or creating pre-rendered pictures of more complicated models. I've also dabbled in other game deveopment roles, and know the basics of rigging, animation, level editing and game scripting, real-time particle systems, and so on.

In the last few years I've also worked as a teacher and taught online courses, written course materials, updated course curriculums and created video tutorials.

———

Olen Janne Joensuu, Pelitaiteilija ja suomalainen 3D-graafikko.

Aloin opetella 3D-grafiikan tekemistä siinä vuoden 2005 paikkeilla. Aluksi opettelin 3D-mallinnusta itsekseni, mutta sittemmin olen opiskellut 3D-alaa useissa eri kouluissa. Olen työskennellyt 3D-graafikkona useiden pienten peli- ja hyötysovellusprojektien parissa. Lisäksi olen työskennellyt peligrafiikan ja yleisen pelikehityksen opettajana.

Nautin 3D-graafikon työstä, olipa tavoitteena kevyehköjen pelimallien mallinnus ja teksturointi tai monimutkaisempien ja raskaampien 3D-mallien luominen esirenderöityjä kuvia varten. Olen tutustunut myös muihin pelikehityksessä tarvittaviin rooleihin, ja tiedän muun muassa riggauksen, animoinnin, kenttäsuunnittelun, peliohjelmoinnin ja reaaliaikaisten partikkelitehosteiden perusteet.

Viimeisen parin vuoden aikana olen työskennellyt opettajana ja vetänyt verkkokursseja, kirjoittanut kurssien oppimateriaaleja, päivittänyt kurssien opetussuunnitelmia ja luonut videotutoriaaleja.

Skills

3D ModelingLow-poly ModelingTexturingGame DevelopmentTeachingBlender

Software proficiency

3ds Max
3ds Max
Blender
Blender
Photoshop
Photoshop